Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Mère Thérèse Housen Houschent

#SPAASS #ACTION #FRËNDSCHAFT

Du hues Loscht op spannend Aktivitéiten an der Natur ?
Du hues Loscht nei Spiller, nei Kolleegen a nei Plazen kennen ze léieren ?

Komm an eise Grupp!

Schreif dech elo an, och fir eng Schnupperversammlung.

­

Lëtzebuerger Guiden a Scouten
Mère Thérèse Housen-Houschent

Eis Fannen
8a, Parc L-9838 Housen