Héich de Bockel voll Gepäck

Verse 1
 
Héich de  
C 
Bockel voll Gepäck,  
 
mat Kach
Am 
dëppen a Stréisäck,  
 
zéie  
G7 
mir geint d'Sonn,  
 
déi schéi  
C 
Muerjessonn.  
Mir si fräi vu Suerg a Leed,
 
a mir  
Am 
sange voller Freed,  
 
fir e  
Dm 
Scout schléit  
G 
keng béis  
C 
Stonn!  
Chorus
 
E fräit  
C 
Liewen, ass onst Striewen,
 
a Kapp  
G7 
héich am Wand zéie  
C 
mir duerch d'Land.
D'Bëscher wénken, d'Fielse klénken,
 
well e  
Dm 
Scout dat  
G7 
ass hiert  
C 
Kand.
Verse 2
 
A sou
C 
bal et Mëtteg laut,  
 
gëtt e  
Am 
Feierlach gebaut,  
 
well en  
G7 
eidle Mo  
 
ass eng  
C 
uereg Plo.  
An a voller Eenegkeet,
 
ginn dann  
Am 
d'Plättele gefeet,  
 
well do  
Dm 
si mir  
G 
all déck  
C 
do!  
Chorus
 
E fräit  
C 
Liewen, ass onst Striewen,
 
a Kapp  
G7 
héich am Wand zéie  
C 
mir duerch d'Land.
D'Bëscher wénken, d'Fielse klénken,
 
well e  
Dm 
Scout dat  
G7 
ass hiert  
C 
Kand.
Verse 3
 
't si vill  
C 
Länner op der Welt,  
 
ee 't ass  
Am 
keent wat mir gefällt,  
 
wéi mäi  
C 
Lëtzebuerg,  
mäi schéint Lëtzebuerg.
't ass sou klinzeg kleng,
 
an de  
Am 
Gins bléift op den Häng,  
 
iwer
Dm 
all zu  
G 
Lëtze
C 
buerg!  
Chorus
 
E fräit  
C 
Liewen, ass onst Striewen,
 
a Kapp  
G7 
héich am Wand zéie  
C 
mir duerch d'Land.
D'Bëscher wénken, d'Fielse klénken,
 
well e  
Dm 
Scout dat  
G7 
ass hiert  
C 
Kand.